سه شنبه 04 مهر 1402

فراخوان مزایده عمومی واگذاری حق بهره برداری از اراضی صنعتی شهرک صنعتی کاسپین 2

  • 1402/04/19 - 17:44
  • - تعداد بازدید: 206
  • - تعداد بازدیدکننده: 197
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
  • /ZQDc

فراخوان مزایده عمومی واگذاری حق بهره برداری از اراضی صنعتی شهرک صنعتی کاسپین 2

فراخوان مزایده عمومی واگذاری حق بهره برداری از اراضی صنعتی شهرک صنعتی کاسپین 2

 

آگهی مزایده عمومی شماره 1402/2/ش

«فراخوان مزایده عمومی واگذاری حق بهره برداری از اراضی صنعتی شهرک صنعتی کاسپین 2»

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در نظر دارد مزایده عمومی به شماره (2002001085000002) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهادات مزایده گران و بازگشایی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان می بایست اسناد مزایده منجمله ضمانت نامه را تهیه و به همراه پیشنهاد قیمت با رعایت تشریفات موجود در سامانه تدارکات الکترونیک دولت ارائه نمایند بالاترین قیمت پیشنهادی متقاضیانی که دارای شرایط و امتیاز لازم هستند به عنوان برنده معرفی خواهند شد .

*- تاریخ انتشاراسناد در سامانه ستادایران ، 20/04/1402 می باشد.

*- آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده  تا ساعت 16:00 مورخه 27/04/1402می باشد.

*- زمان برگزاری جلسه ی حضوری تشریح اسناد مزایده ، ساعت 10:00 صبح مورخه 28/04/1402 واقع در دفتر معاونت برنامه ریزی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین می باشد.

*- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه: تا ساعت 16:00 مورخه 08/05/1402 می  باشد.

*- آخرین مهلت تسلیم اصل ضمانت نامه به دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین تا ساعت 10:00 صبح مورخه 09/05/1402خواهد بود

*- زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت 10:00 صبح مورخه 10/05/1402 می باشد.

توضیح : زمان اعلام برنده مزایده : ساعت 10:00 صبح مورخه 11/05/1402 .

*- اطلاعات دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده ، ارائه اصل ضمانت نامه و جلسه ی تشریح اسناد :

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در :  قزوین ، مجتمع ادارات پونک- بلوار حج خیابان آتش نشانی پلاک 3 ، تلفن تماس : 33692770 028 داخلی 132

*- مشخصات قطعات :

ردیف

شهرک صنعتی

کد قطعه

نوع کاربری

مجموع مساحت (مترمربع)

میزان آب(متر مکعب درسال)

میزان برق (کیلووات)

میزان گاز(مترمکعب درسال)

قیمت پایه واگذاری هر مترمربع حق بهره برداری(ریال)

قیمت پایه واگذاری حق بهره برداری(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال)

هزینه کارشناسی(ریال)

1

کاسپین2

F3-1

برق و الکترونیک -فلزی

8686

4000

217

830.000

19.000.000

165.034.000.000

8.251.700.000

279.000.000

2

3

4

5

 

*- پرداخت هزینه کارشناسی قطعات مورد مزایده  بر عهده برنده ی مزایده خواهد بود.

*- قطعات موضوع مزایده  دارای مستحدثات ایجادی بوده و برنده مزایده موظف به پرداخت مبلغ مستحدثات در زمان عقد قرارداد به قیمت کارشناسی به صورت نقدی می باشد .

*- محل بازدید موضوع مزایده : 

 شهرک صنعتی کاسپین 2 طبق کروکی نظر کارشناسی مندرج در پیوست شماره «5» اسناد مزایده

 

                                                                                                                                                         

  • گروه خبری : گروه اسلایدر سمت راست,گروه فراخوان
  • کد خبر : 20853
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

تنظیمات قالب