سه شنبه 04 مهر 1402

پرسش و پاسخ های متداول

آیا امکان خرید و فروش طرحها و واحدهای صنعتی در شهرکها وجود دارد؟

انتقال زمین صنعتی خام به غیر ، مجاز نمی باشد ولی اگر طرف قرارداد در زمین بنا احداث کرده باشد یا به بهره برداری رسیده باشد ، با مجوز شرکت شهرکهای صنعتی استان با رعایت مقررات مربوط می تواند نسبت به انتقال حقوق خود که در دفترچه قرارداد مشخص شده است به شخص ثالث اقدام نماید

 

شهرکها و نواحی صنعتی زیر نظر شرکت شهرکهای صنعتی استانی چه تفاوتهایی با دیگر شهرکها و نواحی صنعتی دارند؟

این شهرکهای صنعتی به تصویب هیات دولت رسیده اند و تحت نظارت دولت می باشند و از مقررات و سیاستهای حمایتی دولت تبعیت می نمایند. دفترچه های قرارداد تخصیص زمین در آنها در حکم اسناد رسمی می باشند. شهرکهای صنعتی مذکور در مواردی از حمایتهای مالی دولت نیز برخوردار می شوند.

 

برای اجرای طرحهای صنعتی ، شرکت چه تسهیلاتی را پرداخت می کند؟

در حال حاضر پرداخت تسهیلات به طرحهای صنعتی توسط سیستم بانکی کشور صورت می گیرد و می بایست به بانکهای تجاری اعم از دولتی و خصوصی مراجعه نمود. درصورت تخصیص منابع و اعتبارات تبصره ای مراتب از طریق سازمانهای صنعت،معدن و تحارت استانها به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

 

استاندارد رسمی پذیرفته شده در ایران برای تعریف صنایع کوچک و متوسط چیست؟

معیار تشخیص صنایع کوچک و متوسط ، تعداد پرسنل است. برای صنایع کوچک شامل اشتغال زیر۵۰ نفر وصنایع متوسط شامل اشتغال زیر۲۵۰ نفر می باشد

 

در چه زمانی سند مالکیت زمین ( سند تک برگی ) به نام متقاضی صادر می شود؟

در زمانی که طرف قرارداد پایان کارساختمانی و پروانه بهره برداری خود را ارائه نماید و بدهکاریهای مالی خود را تسویه نماید ، انتقال قطعی مالکیت به نام او در دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد

 

در شهرک های صنعتی کاسپین 1 و 2 زمین برای واگذاری وجود دارد؟

در حال حاضر با توجه به کمبود زمین در شهرک های صنعتی کاسپین 1و2 در صورت فسخ قراردادی بدلیل رعایت ننمودن تعهدات قراردادی و آزادسازی از طریق برگزاری مزایده عمومی به متقاضیان سرمایه گذاری واگذار خواهد شد

 

موضوع قرارداد منعقده با متقاضی دریافت زمین در شهرکهای صنعتی چیست؟

هر متقاضی به تناسب وسعت و موقعیت زمینی که به او تخصیص می یابد ، باید سهمی از هزینه های ساخت و ساز شهرک صنعتی را بپردازد. این سهم را بهای حق بهره برداری(انتفاع) از تاسیسات و امکانات می نامند. بهای حق بهره برداری به صورت نقد و اقساط دریافت می شود. بنابراین موضوع قرارداد صرفا در رابطه با حق بهره برداری می باشد. به منظور کمک به متقاضی ، بهای زمین تخصیصی پس از به بهره برداری رسیدن واحد صنعتی از او جداگانه دریافت می شود

 

چه صنایعی در شهرکها و نواحی صنعتی می توانند مستقر شوند؟

با توجه به مکانیابی شهرکها و نواحی صنعتی در اکثر شهرک ها و نواحی صنعتی تمامی زون های صنعتی می توانند استقرار یابند. اما در شهرکهای صنعتی تخصصی و نزدیکی به شهر فقط رده های خاصی از فعالیتهای صنعتی امکان استقرار در آن را دارند

 

 

برای عقد قرارداد دریافت زمین چه مدارکی لازم است؟

به بخش راهنمای متقاضیان ، نحوه تخصیص زمین مراجعه نمائید.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب