سه شنبه 01 خرداد 1403

هیات مدیره

رضا صفاری

رئیس هیئت مدیره  ومدیر عامل

 

 

حسین گلی پور

معاون فنی و عضو موظف هئیت مدیره

 

 

کاظم رضا قلیان

معاون برنامه ریزی و عضو موظف هئیت مدیره

 

شهریار کشاورز شاهباز

مشاور مدیر عامل و عضو موظف هئیت مدیره

 

مهدی عبدیان

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معاون و کشاورزی استان قزوین

و رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان و عضو غیر موظف هیئت مدیره

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب