پنجشنبه 04 مرداد 1403

منشور اخلاقی کارکنان

منشور اخلاقی شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین

 

1- تلاش می کنیم با نهایت خوشرویی و ادب از ارباب رجوع استقبال کرده و کار آنان را به سرعت و دقت انجام دهیم.

2- در همه زمانها به اصول اخلاقی و صفات معنوی احترام گذاشته و در همه روابط سازمانی آنها را بکار می بندیم.

3- به همکاران احترام می گذاریم تا با همدلی در جهت کرامت و رضایت ارباب رجوع گام بر داریم.

4- به نظرات و دیدگاههای ارباب رجوع و همکاران گوش فرا داده و از انتقادات و پیشنهادات ایشان در رابطه با اصلاح رفتار و تغییر روش انجام کار البته بر اساس قوانین و مقررات استقبال می نماییم.

5- انجام صحیح و سریع امور محوله را جزء وظیفه خود دانسته و با توجه به گرانبها بودن وقت در کوتاهترین زمان ممکن وظایف خود را به درستی انجام می دهیم.

6- همبستگی خود را با سایر اعضاء شرکت در راستای تحکیم پایه های سازمان تقویت می نماییم.

7- نظم و انظباط اجتماعی، وجدان کاری را در محیط کار حاکم نموده و این امر را عامل اساسی در افزایش بهره وری تلقی می نمائیم.

8- در هر اقدام یا تعهدی که بر خلاف منافع شرکت و اعضاء بود و شان آنان را خدشه دار می سازد مشارکت نمی نماییم.

9- زمان گوهر گرانبهاست، برای وقت خود و مراجعان ارزش قائلیم و از تاخیر در امور پرهیز می کنیم

10- ما برای افزایش کارآیی ، ارتقاء بهره وری و جلب رضایت ارباب رجوع از طریق آموزش ، خلاقیت و خود باوری آگاهانه خواهیم کوشید.

11- ما به یاری ، همفکری و مشارکت شما برای اصلاح روشهای انجام کار و ارتقاء سطح کیفیت خدمات خود نیاز داریم.

12- از هر گونه سوء استفاده از شغل و موقعیت شغلی و دریافت هدیه غیر متعارف و وجه نقد حذر می کنیم.

13- تلاش می کنیم تا صنعت را توسعه داده تا بدنبال آن تولید در کشور افزایش یافته و نرخ بیکاری کاهش یابد.

14- نسبت به توسعه صنعت و ارتقاء تولید در جامعه و کشور خود را مسئول می دانیم.

15- همیشه و در همه حال به گونه ای شایسته رفتار می کنیم تا موجب جلب اعتماد افراد و سایر ازمانها و جامعه به خود و شرکت شویم.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب