سه شنبه 04 مهر 1402

معاونین و مدیران

 

حسین گلی پور                                                                                                                                             

معاون فنی

شماره تماس: 02833692786


غلامرضا سالاری

معاون توسعه مدیریت و منابع

شماره تماس: 02833692789


کاظم رضاقلیان

معاون برنامه ریزی

شماره تماس: 02833692780


احمد شایان

معاون صنایع کوچک

شماره تماس: 02833692883


علی ورسی قزوینی

مدیر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی

شماره تماس: 02833692770 داخلی 209


مجتبی منصور قناعی

مدیر حقوقی و امور قراردادها

شماره تماس: 02833692770 داخلی 210


حبیب پاشایی

مدیر حراست

شماره تماس: 02833692770 داخلی 205


اسماعیل معصومی

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی و مسئول روابط عمومی

مسئول بازرسی و ارزیابی عملکرد رسیدگی به شکایات

شماره تماس: 02833692770 داخلی 208


بهزاد اصغرنژاد

ذیحساب و مدیر امور مالی

شماره تماس: 02833692770 داخلی 207


محسن محبوبی

مدیر نظارت و ارزیابی فنی

شماره تماس: 02833692770 داخلی 114


مهدی برخورداری

مدیر فنی و امور پیمانها

شماره تماس: 02833692770 داخلی 121


حسین اسدی ملک رودی

مدیر امور متقاضیان

شماره تماس: 02833692770 داخلی 132


ابوالفضل معماری

مدیر برنامه ریزی و طرحها

شماره تماس: 02833692770 داخلی 139


بهمن افشار ونگینی

مدیر تامین مالی و توسعه بازار

شماره تماس: 02833692770 داخلی 146


ضیاء رشوند

مدیر توسعه صنعتی و کارآفرینی

شماره تماس: 02833692770 داخلی 145

 

 

 

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب