پنجشنبه 04 مرداد 1403

معاونین و مدیران

 

حسین گلی پور                                                                                                                                             

معاون فنی

سابقه کار: 25 سال

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

شماره تماس: 02833692786


غلامرضا سالاری

معاون توسعه مدیریت و منابع

سابقه کار: 20 سال

تحصیلات: کارشناسی ارشد  بازرگانی

شماره تماس: 02833692789


کاظم رضاقلیان

معاون برنامه ریزی

سابقه کار: 17 سال

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

شماره تماس: 02833692780


احمد شایان

معاون صنایع کوچک

سابقه کار: 18سال

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

شماره تماس: 02833692883


علی ورسی قزوینی

مدیر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی

سابقه کار: 23 سال

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی عمران

شماره تماس: 02833692770 داخلی 209


مجتبی منصور قناعی

مدیر حقوقی و امور قراردادها

سابقه کار: 19 سال

تحصیلات: کارشناسی حقوق

شماره تماس: 02833692770 داخلی 210


حبیب پاشایی

مدیر حراست

سابقه کار: 13سال

تحصیلات: کارشناسی  حسابداری

شماره تماس: 02833692770 داخلی 205


اسماعیل معصومی

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی و مسئول روابط عمومی

مسئول بازرسی و ارزیابی عملکرد رسیدگی به شکایات

سابقه کار: 22سال

تحصیلات: کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی

شماره تماس: 02833692770 داخلی 208


بهزاد اصغرنژاد

ذیحساب و مدیر امور مالی

سابقه کار: 21 سال

تحصیلات: کارشناسی حسابداری

شماره تماس: 02833692770 داخلی 207


محسن محبوبی

مدیر نظارت و ارزیابی فنی

سابقه کار: 18 سال

تحصیلات: کارشناسی ارشد معماری

شماره تماس: 02833692770 داخلی 114


مهدی برخورداری

مدیر فنی و امور پیمانها

سابقه کار: 12سال

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی عمران

شماره تماس: 02833692770 داخلی 121


حسین اسدی ملک رودی

مدیر امور متقاضیان

سابقه کار: 18 سال

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

شماره تماس: 02833692770 داخلی 132


ابوالفضل معماری

مدیر برنامه ریزی و طرحها

سابقه کار: 18 سال

شماره تماس: 02833692770 داخلی 139


بهمن افشار ونگینی

مدیر تامین مالی و توسعه بازار

شماره تماس: 02833692770 داخلی 146


ضیاء رشوند

مدیر توسعه صنعتی و کارآفرینی

سابقه کار: 25 سال

تحصیلات: دکترای مدیریت

شماره تماس: 02833692770 داخلی 145

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب