سه شنبه 01 خرداد 1403

تاریخچه

تاریخچه:

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در 23 اسفندماه 1376 به ثبت رسیده و فعالیتهایش را درزمینه  برنامه ریزی ، مطالعات منطقه ای ، مکا نیابی ، تهیه گزارشات توجیهی ، تملک ، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی شهرکها و تدوین برنامه برای احداث و بهره برداری شهرکها و نواحی صنعتی ، با توجه به برنامه های اقتصاد کلان کشور و چشم انداز صنعتی استان آغاز کرده است.

بررسی آمار عملکرد شرکت از زمان تاسیس نشان از افزایش قابل توجه دستاوردهای این نهاد در استان دارد.

در پی اتخاذ این سیاستها تعداد شهرکها و نواحی صنعتی استان قزوین از دو شهر صنعتی البرز و فاز یک شهرک صنعتی لیا به بیست شهرک ، ناحیه  و طرح توسعه افزایش یافته است.

بر این اساس حدود 2000  واحد تولیدی  و صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی استان وجود دارند که حدود 50% از آنها به بهره برداری رسیده اند. سرمایه گذاری واحدهای به بهره برداری رسیده طبق پروانه بهره برداری 55 هزار میلیارد ریال است که در این حوزه با عنایت به پروانه های بهره برداری صادر شده، 30000 نفر در واحدهای صنعتی شهرکهای صنعتی استان به کار گمارده شده اند.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب